Tag Archives: PARP

Nowe zasady konkursu w ramach działania „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”

Do 28.02.2018 można składać wnioski o dofinansowanie w ramach kolejnych z działania 2.3.1 PO IG. Celem konkursu jest wsparcie MŚP w procesie opracowania i wdrożenia innowacji produktowych lub procesowych o charakterze technologicznym realizowanych w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. W stosunku do poprzednich konkursów zwiększono do 500 tyś zł kwoty wydatków kwalifikowalnych, jakie mogą zostać dofinansowane…
Czytaj więcej...

Wsparcie na wdrożenie CSR 11.01.2016-08.02.2016

W dniu 14.12.2015 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła III konkurs na udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR. O dofinansowanie działań mogą starać się wyłącznie Mikro Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, które mają siedzibę w jednych z niżej wymienionych województw: podlaskie opolskie warmińsko-mazurskie łódzkie świętokrzyskie Dofinansowanie (pomoc de minimis) wynosi 70% kosztów kwalifikowanych projektu jednak nie więcej niż…
Czytaj więcej...

dotacje na wdrożenie wyników prac B+R w MSP 31.08.2015-30.09.2015

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów dotyczących wdrożenia prac B+R (realizowanych samodzielnie przez przedsiębiorstwo bądź na jego zlecenie) prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych/znacząco ulepszonych produktów/usług. O dofinansowanie mogą starać się wyłącznie Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa. Koszty kwalifikowalne: Koszty inwestycji związanej z wdrożeniem nowego produktu/usługi w tym:  nabycie nieruchomości (max 10%…
Czytaj więcej...