Ochrona własności intelektualnej

W dobie gospodarki opartej na wiedzy własność intelektualna jest jednym z głównych czynników decydujących o przewadze konkurencyjnej i sukcesie rynkowym. Pozostawione bez ochrony innowacje mogą zostać utracone na rzecz konkurencji, która może wprowadzić na rynek produkt lub usługę, pozostawiając rzeczywistego wynalazcę lub twórcę bez jakichkolwiek finansowych korzyści lub wynagrodzenia. Korzystanie w pełni z systemu ochrony własności intelektualnej ułatwia firmom czerpanie korzyści z ich zdolności innowacyjnej i twórczej.

Nexum na stałe współpracuje z rzecznikiem patentowym, który posiada uprawnienia Europejskiego Rzecznika Patentowego (wpis na listę Europejskich rzeczników Patentowych prowadzoną przez Europejską Organizację Patentową z siedzibą w Genewie), dzięki czemu reprezentuje firmy przed Europejskim Urzędem Patentowym (patenty europejskie, patenty międzynarodowe PCT). Posiada również uprawnienia Rzecznika Patentowego ds. unijnych wzorów i znaków towarowych, co umożliwia reprezentowanie Klientów przed hiszpańskim Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM w Alicante) w przypadku ubiegania się o ochronę znaków towarowych i wzorów przemysłowych tzw. „unijnych”. Jako pełnomocnik reprezentuje również Klientów przed Polskim Urzędem Patentowym, Europejskim Urzędem Patentowym i Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego od momentu zgłoszenia poprzez uzyskanie i utrzymanie ochrony na wybrane przedmioty prawa własności przemysłowej (znaki towarowe, wzory użytkowe i przemysłowe, patenty, etc.).