doradztwo w zakresie realizacji

Pozytywne rozpatrzenie wniosku i podpisanie umowy o dotację to tylko połowa sukcesu. Na etapie realizacji projektu mogą pojawić się pytania, na które trudno Ci będzie znaleźć odpowiedź w gąszczu zmieniających się przepisów i wytycznych. Może też pojawić się konieczność dokonania zmian w projekcie lub opracowania dokumentacji wymaganej na etapie realizacji projektu (np. sprawozdania czy wniosku o płatność). W takich sytuacjach warto mieć doświadczonego doradcę, który pomoże zrealizować projekt zgodnie z wymaganiami i założeniami