Studium Wykonalności

Studium Wykonalności to rozbudowana wersja Biznes Planu. Przygotowujemy je zazwyczaj dla większych projektów inwestycyjnych (infrastruktura, transport, kultura itp.) realizowanych najczęściej przez jednostki sektora finansów publicznych i organizacje a rzadziej przez przedsiębiorców. Studium Wykonalności zawiera zwykle dodatkowe elementy takie jak przykładowo.:
  • analizy specyficzne dla danego sektora
  • rozbudowane analizy instytucjonalne
  • rozbudowane analizy techniczne
  • analiza wrażliwości
  • analiza ryzyka
  • elementy analizy oddziaływania na środowisko