Tag: montaż finansowy

Studium Wykonalności

Studium Wykonalności to rozbudowana wersja Biznes Planu. Przygotowujemy je zazwyczaj dla większych projektów inwestycyjnych (infrastruktura, transport, kultura itp.) realizowanych najczęściej przez jednostki sektora finansów publicznych i organizacje a rzadziej przez przedsiębiorców. Studium Wykonalności zawiera zwykle dodatkowe elementy takie jak przykładowo.: analizy specyficzne dla danego sektora rozbudowane analizy instytucjonalne rozbudowane analizy techniczne analiza wrażliwości analiza ryzyka…
Czytaj więcej...

Opracowanie Biznes Planów

Tworząc biznes plan staramy się stawiać na jego czytelność i przydatność, a nie obszerność. Oznacza to, że jeśli biznes planu potrzebujesz na własne potrzeby np. ma on ułatwić Ci podjęcie decyzji biznesowej, to być może wystarczy Ci krótki opis założeń i analiza przychodów/kosztów. Jeśli dokument będzie podstawą przyznania zewnętrznych środków finansowych musi zawierać wszystkie niezbędne…
Czytaj więcej...