Tag Archives: bon na innowacje

Bon na innowacje 22.03.2018-22.11.2018

Bon na innowacje to działanie o zmienionej w 2018 roku formule, w ramach którego można uzyskać w 2018 roku dofinansowanie w ramach 2 etapów (badawczy + wdrożeniowy). Dzięki temu przedsiębiorcy mogą obecnie pozyskać środki nie tylko na koszty opracowania nowego produktu czy usługi ale również na wdrożenie nowego rozwiązania. Jest to kolejna możliwość pozyskania dotacji…
Czytaj więcej...

Bon na innowacje w MSP 31.08.2015-30.12.2015

W dniu 31.07.2015 ogłoszony został konkurs z działania 2.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa mogą otrzymać wsparcie na: zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego zakup od wykonawcy usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, o ile będzie towarzyszyła usłudze, o której…
Czytaj więcej...

Duży bon na Innowacje 10.03.2015 – 21.04.2015

Instytucja ogłaszająca konkurs: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Przedsiębiorstwa sektora MSP mogą ubiegać się o wsparcie na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji. Usługa ta może dodatkowo obejmować: Opracowanie oceny potencjału i otoczenia funkcjonowania przedsiębiorcy, planu rozwoju przedsiębiorcy na podstawie nowych…
Czytaj więcej...