Budowa innowacyjnej kultury firmy

Kultura organizacyjna jest kluczowym czynnikiem decydującym o sukcesie bądź porażce  wdrażanych innowacji, a tym samym czynnikiem decydującym o utrzymaniu przewagi konkurencyjnej na rynku. Jest również czynnikiem decydującym o możliwości generowania innowacji wewnątrz organizacji. Kultura organizacyjna może sprzyjać procesom innowacyjnym, ale może też stawiać opór przeciwko zmianom. Jeśli Twoje przedsiębiorstwo ma być innowacyjne trzeba zacząć wdrażanie zmian od właściwego ukształtowania kultury organizacji i wdrożenia rozwiązań systemowych sprzyjających generowaniu innowacji. Nexum wspiera przedsiębiorstwa w budowaniu narzędzi służących kształtowaniu kultury innowacyjności i zwiększaniu kapitału innowacyjności przedsiębiorstwa.

Wsparcie w tym zakresie obejmuje m.in.

  • przeprowadzenie diagnozy kulturowej firmy,
  • określenie potrzeb i kierunków niezbędnych zmian,
  • określenie i podjęcie działań (szkoleniowych, doradczych) zmierzających do odmrożenia istniejących wzorów kulturowych,
  • wdrożenie nowych rozwiązań systemowych sprzyjających tworzeniu kultury innowacji (np. systemu zarządzania wiedzą)