Opracowanie Biznes Planów

Tworząc biznes plan staramy się stawiać na jego czytelność i przydatność, a nie obszerność. Oznacza to, że jeśli biznes planu potrzebujesz na własne potrzeby np. ma on ułatwić Ci podjęcie decyzji biznesowej, to być może wystarczy Ci krótki opis założeń i analiza przychodów/kosztów. Jeśli dokument będzie podstawą przyznania zewnętrznych środków finansowych musi zawierać wszystkie niezbędne elementy wymagane przez daną instytucję. Zakres biznes planu zawsze dostosowujemy do rzeczywistych potrzeb. Typowy Biznes Plan może zawierać m.in opis przedsiębiorstwa, opis przedsięwzięcia, analiza konkurencji, analiza SWOT, harmonogram rzeczowo-finansowy, prognozy finansowe itp.