Transfer wiedzy i technologii

Transfer technologii to proces przepływu umiejętności, wiedzy, metod wytwarzania produktów lub projektowania usług, mający na celu zapewnienie, że wypracowane rozwiązania (naukowe i technologiczne) będą dostępne dla szerokiego kręgu użytkowników, którzy będą w stanie je przekształcić w nowe produkty, procesy czy usługi. Dzięki transferowi wiedzy i/lub technologii następuje połączenie dwóch światów, między którymi wcześniej nie było żadnych relacji – świata nauki ze światem biznesu. Celem Nexum jest wspieranie innowacyjności, promowanie wyników badań naukowych oraz kreowanie współpracy nauki z biznesem w tym zakresie. Nasza oferta obejmuje m.in. :

  • Wsparcie przedsiębiorców w kontaktach z jednostkami naukowo badawczymi
  • Wyszukiwanie rozwiązań technologicznych
  • Kojarzenie partnerów w celu prowadzenia bądź komercjalizacji prac B+R
  • Szkolenia i doradztwo w zakresie komercjalizacji wyników prac B+R
  • Wsparcie w zakresie zarządzania własnością intelektualną