Grupa usług: opracowania i analizy

Analiza finansowa i ekonomiczna

Analiza finansowa / analiza ekonomiczna. Praktycznie każda decyzja biznesowa ma implikacje finansowe. Sprawne zarządzanie finansami nie polega na ograniczaniu wydatków, ale na wydawaniu pieniędzy w sposób efektywny. Dlatego sporządzając konkretne analizy możemy Ci pomóc w podjęciu kluczowych decyzji poprzez dostarczenie wiarygodnej i rzetelnej informacji na temat efektywności planowanych działań inwestycyjnych lub np. aktualnej kondycji finansowej…
Czytaj więcej...

Studium Wykonalności

Studium Wykonalności to rozbudowana wersja Biznes Planu. Przygotowujemy je zazwyczaj dla większych projektów inwestycyjnych (infrastruktura, transport, kultura itp.) realizowanych najczęściej przez jednostki sektora finansów publicznych i organizacje a rzadziej przez przedsiębiorców. Studium Wykonalności zawiera zwykle dodatkowe elementy takie jak przykładowo.: analizy specyficzne dla danego sektora rozbudowane analizy instytucjonalne rozbudowane analizy techniczne analiza wrażliwości analiza ryzyka…
Czytaj więcej...

Opracowanie Biznes Planów

Tworząc biznes plan staramy się stawiać na jego czytelność i przydatność, a nie obszerność. Oznacza to, że jeśli biznes planu potrzebujesz na własne potrzeby np. ma on ułatwić Ci podjęcie decyzji biznesowej, to być może wystarczy Ci krótki opis założeń i analiza przychodów/kosztów. Jeśli dokument będzie podstawą przyznania zewnętrznych środków finansowych musi zawierać wszystkie niezbędne…
Czytaj więcej...