zarządzanie i rozliczanie projektów

Rozliczanie projektów / zarządzanie projektami unijnymi to skomplikowany i pracochłonny proces. Otrzymałeś dotację i realizujesz projekt, ale zamiast dbać o rozwój biznesu monitorujesz wskaźniki, organizujesz przetargi, nadzorujesz realizację inwestycji porównując rzeczywistość z założeniami budżetu i umowy o dofinansowanie? Mamy dla Ciebie rozwiązanie - kompleksowe zarządzanie projektem możesz powierzyć naszym specjalistom. Zarządzanie projektem obejmuje koordynację i nadzór nad organizacją działań projektowych w tym:

  • wsparcie księgowości, łącznie z aspektami pracowniczymi
  • monitoring płynności finansowej projektu
  • opracowywanie raportów, sprawozdań okresowych i wniosków o płatność
  • monitoring postępów /osiągania wskaźników produktu/rezultatu
  • prowadzenie dokumentacji
  • dokonywanie zmian w dokumentacji projektowej (przesunięcia w kosztorysach, zmiany harmonogramów itp.)
  • pośrednictwo w kontaktach z instytucją finansującą
  • doradztwo przy realizacji zamówień zgodnie z prawem zamówień publicznych/zasadą konkurencyjności
  • usługi audytu zewnętrznego projektów