Tag: kontrola projektu

zarządzanie i rozliczanie projektów

Rozliczanie projektów / zarządzanie projektami unijnymi to skomplikowany i pracochłonny proces. Otrzymałeś dotację i realizujesz projekt, ale zamiast dbać o rozwój biznesu monitorujesz wskaźniki, organizujesz przetargi, nadzorujesz realizację inwestycji porównując rzeczywistość z założeniami budżetu i umowy o dofinansowanie? Mamy dla Ciebie rozwiązanie - kompleksowe zarządzanie projektem możesz powierzyć naszym specjalistom. Zarządzanie projektem obejmuje koordynację i…
Czytaj więcej...

audyt zewnętrzny projektu

Audyt zewnętrzny obowiązkowy: Nexum zatrudnia audytorów zewnętrznych spełniających wymagania Ustawy o finansach Publicznych i świadczy usługi audytu zewnętrznego projektów w sytuacjach gdy jest to wymagane przepisami/wytycznymi. Realizujemy usługi audytu zewnętrznego projektów B+R m.in zgodnie z wymaganiami: Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615 z późń. Zm.) Rozporządzenia…
Czytaj więcej...