Tag Archives: kredyt technologiczny

Kredyt na innowacje technologiczne

W dniach 15.10.2019 – 27.02.2020 przedsiębiorcy sektora MSP mogą składać wnioski w ramach konkursu z działania  3.2.2 PO IR „Kredyt na Innowacje Technologiczne”. Wsparcie kierowane będzie na projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych, będących  wynikiem własnych  prac B+R  przedsiębiorców, lub projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu. Mogą one mieć postać…
Czytaj więcej...

Kredyt na innowacje technologiczne 15.02.2018-24.05.2018

Kredyt technologiczny 2018 już dostępny - Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił kolejny - czwarty już nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 3.2.2 PO IR. Przedsiębiorstwa sektora MSP mogą uzyskać dotację w postaci "premii technologicznej" w wysokości do 6 mln zł. "Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej…
Czytaj więcej...

Kredyt technologiczny 20.02.2017-29.03.2017

W dniu 16.01.2017 Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił trzeci konkurs na dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez przedsiębiorstwa w ramach Kredytu na innowacje technologiczne. Poniżej w skrócie najważniejsze informacje dotyczące tego konkursu: Jakie projekty mogą otrzymać wsparcie? Dofinansowanie może zostać przyznane projektom inwestycyjnym, które mają na celu wdrożenie innowacji technologicznej będącej wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorstwa lub…
Czytaj więcej...