O nas

Ponad 17 lat w branży

Historia firmy NEXUM rozpoczęła się wraz z pojawieniem się pierwszych dotacji unijnych dla polskich przedsiębiorstw. Od ponad 12 lat skutecznie wspieramy naszych Klientów w pozyskiwaniu funduszy na rozwój biznesu. Poza pozyskiwaniem finansowania Spółka NEXUM koncentruje się na prowadzeniu działalności polegającej na stymulowaniu przedsiębiorczości, w tym pomocy w tworzeniu i rozwoju oraz promowaniu przedsiębiorstw innowacyjnych i transferze wiedzy. Głównym elementem usług doradczych realizowanych przez NEXUM jest wsparcie przedsiębiorstw w zakresie implementacji innowacji technologicznych i organizacyjnych.

>>>

Jak możemy pomóc?

Pomagamy w osiągnięciu komercyjnego sukcesu projektom innowacyjnym, przy czym innowacja nie musi oznaczać wielkiego przełomu, ponieważ równie cenne są te powstające codziennie w Twojej firmie. Pomożemy Ci w tworzeniu i wdrażaniu innowacji oraz zapewnimy dostęp do fachowej wiedzy i nowoczesnych technologii. Przeanalizujemy wspólnie z Tobą bieżące i przyszłe potrzeby firmy i określimy możliwości pozyskania dofinansowania na projekty rozwojowe. Doradzimy jak zwiększyć szanse na sukces rynkowy Twojego projektu i przygotujemy wniosek o dofinansowanie z funduszy unijnych. Jeśli zechcesz powierzyć nam zarządzanie swoim projektem kompleksowo zajmiemy się wszystkimi aspektami związanymi z jego realizacją....

>>>

Dlaczego właśnie my?

Przez lata naszej współpracy z firmami sektora MSP dobrze poznaliśmy ich oczekiwania. Doskonale rozumiemy jakie stoją przed Toba wyzwania i czego potrzebujesz aby osiągnąć sukces rynkowy. Łączymy różne doświadczenia, wiedzę i zainteresowania po to, aby skutecznie wspierać innowacyjne pomysły naszych Klientów. Pracujemy kompleksowo, dlatego jesteśmy z Tobą na wszystkich etapach wdrażania innowacji - począwszy od generowania pomysłów, poprzez opracowywanie założeń i dokumentacji, wyszukiwanie partnerów i technologii, pozyskiwanie finansowania, a skończywszy na wprowadzenie innowacji na rynek. Naszym celem jest skuteczne doradztwo i dostarczenie Klientom kompleksowych rozwiązań biznesowych...

>>>

Kodeks Etyczny

Celem Kodeksu jest promowanie uczciwych, rzetelnych i zgodnych z prawem zasad funkcjonowania firmy Nexum Sp. z o.o.

Kodeks stanowi zestawienie zasad odnoszących się do praktyki wykonywania usług doradczych i informacyjnych oraz reguł postępowania stanowiących normy zachowania; reguły te są pomocne w praktycznym stosowaniu zasad, a ich celem jest wskazanie wzorców etycznego postępowania.

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

Niniejszy Kodeks obowiązuje wszystkich pracowników firmy Nexum Sp. z o. o. oraz zewnętrznych konsultantów współpracujących z firmą na podstawie odrębnych umów.

ZASADY OGÓLNE

Prowadzimy działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przestrzegając zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wszystkich uczestników obrotu gospodarczego

>>>

Polityka Jakości

Zapewniamy naszym Klientom skuteczność, odpowiedzialność i partnerstwo w zakresie świadczonych usług poprzez ciągły proces doskonalenia wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością.

Szczególnego znaczenia w naszej działalności nabiera:

* poznanie, kreowanie i zaspokajanie potrzeb i oczekiwań klientów na wszystkich etapach współpracy,

* nieustanne dążenie do zapobiegania i minimalizowania problemów i błędów mogących się pojawić w trakcie realizowania usług

* nieustannie podnoszenie jakości dostarczanych usług,

* realizowanie skutecznej i efektywnej polityki rozwoju firmy na płaszczyźnie organizacyjnej i merytorycznej

* doskonalenie potencjału ludzkiego...

>>>