Wsparcie projektów innowacyjnych i B+R

Wdrażanie innowacji - innowacyjnych rozwiązań o charakterze produktowym czy procesowym lub realizacja projektów badawczo-rozwojowych jest prawdziwym wyzwaniem dla przedsiębiorstwa. Zwłaszcza w sytuacji, gdy angażuje się do tego wyłącznie własne zasoby, które pierwszej kolejności odpowiedzialne są za realizację spraw związanych z bieżącą działalnością operacyjną przedsiębiorstwa. Może to powodować opóźnienia w realizacji projektu lub niską jakość wdrożenia oraz problemy z wykonywaniem bieżących obowiązków. Nexum oferuje kompleksowe doradztwo na każdym etapie wdrażania innowacji (zarówno technologicznej jak i organizacyjnej). Nasi konsultanci specjalizują się w wielu różnych obszarach takich jak: procesy technologiczne, zarządzanie projektami, procesami, zarządzanie zasobami ludzkimi. Nasze wsparcie może obejmować kompleksowe doradztwo w trakcie realizacji całego projektu lub tylko wybranych obszarów.

Przykładowe usługi wsparcia realizacji projektów:

  • zarządzanie projektem (zarządzanie zasobami, zarządzanie ryzykiem, controling, itd.)
  • wsparcie w czynnościach administracyjnych związanych z realizowanym projektem
  • zapewnienie zasobów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu
  • wyszukiwanie, nawiązywanie współpracy i negocjacje z dostawcami technologii
  • przygotowanie dokumentacji funkcjonalnej