Tag: optymalizacja procesów

Wsparcie projektów innowacyjnych i B+R

Wdrażanie innowacji - innowacyjnych rozwiązań o charakterze produktowym czy procesowym lub realizacja projektów badawczo-rozwojowych jest prawdziwym wyzwaniem dla przedsiębiorstwa. Zwłaszcza w sytuacji, gdy angażuje się do tego wyłącznie własne zasoby, które pierwszej kolejności odpowiedzialne są za realizację spraw związanych z bieżącą działalnością operacyjną przedsiębiorstwa. Może to powodować opóźnienia w realizacji projektu lub niską jakość wdrożenia…
Czytaj więcej...