badania, opinie o innowacyjności

Każda innowacja powinna być poprzedzona rzetelną analizą planowanych zmian i oceną wymiernych i opartych o wiarygodne dane korzyści z jej wdrożenia. Nexum zajmuje się opracowywaniem analiz i ekspertyz dla sektora przedsiębiorstw, które dostarczają dowodów dla tworzonych innowacyjnych rozwiązań. Realizacją każdego opracowania zajmuje się zespół ekspertów specjalizujących się w danym zagadnieniu rynkowym, technologicznym i/lub społecznym. Opracowujemy również opinie o innowacyjności, które są niezbędne w przypadku ubiegania się o dofinansowanie wdrożenia innowacji w ramach funduszy unijnych. Ponieważ w Nexum łączymy doświadczenie i wiedzę w zakresie wdrażania innowacji z doradztwem w zakresie pozyskiwania dofinansowania unijnego gwarantujemy, że przygotowana przez nasz zespół opinia o innowacyjności zawiera wszystkie wymagane elementy. W zakresie uprawnień do wystawiania opinii o innowacyjności współpracujemy z wieloma centrami badawczo-rozwojowymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi.

Wsparcie w ww. zakresie obejmuje m.in. następujące usługi:

  • opracowania badań rynku, analiz konkurencji, branży, itp.
  • badania procesów oraz projektowanie wzorcowych procesów,
  • opracowanie analiz opłacalności przedsięwzięcia innowacyjnego,
  • opracowanie opinii o innowacyjności.