Tag: opinia o innowacyjności

badania, opinie o innowacyjności

Każda innowacja powinna być poprzedzona rzetelną analizą planowanych zmian i oceną wymiernych i opartych o wiarygodne dane korzyści z jej wdrożenia. Nexum zajmuje się opracowywaniem analiz i ekspertyz dla sektora przedsiębiorstw, które dostarczają dowodów dla tworzonych innowacyjnych rozwiązań. Realizacją każdego opracowania zajmuje się zespół ekspertów specjalizujących się w danym zagadnieniu rynkowym, technologicznym i/lub społecznym. Opracowujemy…
Czytaj więcej...