audyt innowacyjności przedsiębiorstwa

Innowacyjność jest pojęciem rozumianym niemal intuicyjnie. Niektórym organizacjom wystarcza więc samo przekonanie, że są innowacyjne. Jednak dobra znajomość własnego biznesu i zachodzących w organizacji procesów nie gwarantuje pewności jaką daje przyjrzenie się organizacji z zewnątrz. Może jest tak, że wykorzystywana przez Twoją firmę technologia generuje zbędne koszty lub za chwilę się zdezaktualizuje? Może konkurencja już dawno przestawiła się na nowe rozwiązania, a Ty czujesz potrzebę dostosowania się do nowej sytuacji na rynku (np. nowe trendy, rosnące zainteresowanie użytkowników jakimś nowym rozwiązaniem)? Przedsiębiorstwo, które zdaje sobie sprawę z tego, że innowacyjność jest źródłem przewagi konkurencyjnej, potrzebuje dowodu na swoją innowacyjność. Audyt innowacyjności dostarczy Twojej firmie informacji, czy podejmowane działania ukierunkowane na innowacyjność służą realizacji ustalonych celów biznesowych.

Nexum przeprowadza audyty innowacyjności przedsiębiorstwa obejmujące wszystkie aspekty działania firmy, począwszy od analizy pozycji rynkowej poprzez analizę modelu biznesowego, diagnozę kultury organizacyjnej, analizy finansowe, analizy organizacji i zarządzania. Efektem naszej pracy jest raport za audytu obejmujący nie tylko aspekty technologiczne, ale również zalecenia i rekomendacje dotyczące usprawnień organizacyjnych, sprzedażowych, czy marketingowych, które mogą dodatkowo poprawić efektywność działania przedsiębiorstwa.