Grupa usług: Innowacje

audyt innowacyjności przedsiębiorstwa

Innowacyjność jest pojęciem rozumianym niemal intuicyjnie. Niektórym organizacjom wystarcza więc samo przekonanie, że są innowacyjne. Jednak dobra znajomość własnego biznesu i zachodzących w organizacji procesów nie gwarantuje pewności jaką daje przyjrzenie się organizacji z zewnątrz. Może jest tak, że wykorzystywana przez Twoją firmę technologia generuje zbędne koszty lub za chwilę się zdezaktualizuje? Może konkurencja już…
Czytaj więcej...

Budowa innowacyjnej kultury firmy

Kultura organizacyjna jest kluczowym czynnikiem decydującym o sukcesie bądź porażce  wdrażanych innowacji, a tym samym czynnikiem decydującym o utrzymaniu przewagi konkurencyjnej na rynku. Jest również czynnikiem decydującym o możliwości generowania innowacji wewnątrz organizacji. Kultura organizacyjna może sprzyjać procesom innowacyjnym, ale może też stawiać opór przeciwko zmianom. Jeśli Twoje przedsiębiorstwo ma być innowacyjne trzeba zacząć wdrażanie…
Czytaj więcej...

badania, opinie o innowacyjności

Każda innowacja powinna być poprzedzona rzetelną analizą planowanych zmian i oceną wymiernych i opartych o wiarygodne dane korzyści z jej wdrożenia. Nexum zajmuje się opracowywaniem analiz i ekspertyz dla sektora przedsiębiorstw, które dostarczają dowodów dla tworzonych innowacyjnych rozwiązań. Realizacją każdego opracowania zajmuje się zespół ekspertów specjalizujących się w danym zagadnieniu rynkowym, technologicznym i/lub społecznym. Opracowujemy…
Czytaj więcej...

Ochrona własności intelektualnej

W dobie gospodarki opartej na wiedzy własność intelektualna jest jednym z głównych czynników decydujących o przewadze konkurencyjnej i sukcesie rynkowym. Pozostawione bez ochrony innowacje mogą zostać utracone na rzecz konkurencji, która może wprowadzić na rynek produkt lub usługę, pozostawiając rzeczywistego wynalazcę lub twórcę bez jakichkolwiek finansowych korzyści lub wynagrodzenia. Korzystanie w pełni z systemu ochrony…
Czytaj więcej...