Tag Archives: prace naukowe

Projekty Badawcze 2017

Trwają konkursy z działań  1.1.1 (szybka ścieżka) i 1.2 (sektorowe programy B+R) Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ogłoszone przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Przedsiębiorstwa mogą składać wnioski o dofinansowanie badań w ramach następujących konkursów: 1.1.1 PO IR (szybka ścieżka dla MŚP) - składanie wniosków do 29.12.2017 1.1.1 PO IR (szybka ścieżka dla dużych przedsiębiorstw…
Czytaj więcej...

Bon na innowacje w MSP 31.08.2015-30.12.2015

W dniu 31.07.2015 ogłoszony został konkurs z działania 2.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa mogą otrzymać wsparcie na: zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego zakup od wykonawcy usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, o ile będzie towarzyszyła usłudze, o której…
Czytaj więcej...