Projekty Badawcze 2017

Trwają konkursy z działań  1.1.1 (szybka ścieżka) i 1.2 (sektorowe programy B+R) Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ogłoszone przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Przedsiębiorstwa mogą składać wnioski o dofinansowanie badań w ramach następujących konkursów:

 • 1.1.1 PO IR (szybka ścieżka dla MŚP) - składanie wniosków do 29.12.2017
 • 1.1.1 PO IR (szybka ścieżka dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów przedsiębiorstw) - składanie wniosków do 29.12.2017
 • 1.1.1 PO IR (SEAL OF EXPERIENCE) - składanie wniosków do 29.12.2017
 • 1.2 PO IR (PBSE - sektor elektroenergetyczny) - składanie wniosków do 01.12.2017
 • 1.2 PO IR (INNOSTAL - przemysł stalowy) - składanie wniosków do 08.12.2017
 • 1.2 PO IR (INNOSBZ - sektor produkcji systemów bezzałogowych) - składanie wniosków do 18.12.2017
 • 4.1.4 (PROJEKTY APLIKACYJNE - konsorcja jednostek naukowych i przedsiębiorstw) - składanie wniosków do 18.12.2017

W stosunku do poprzednich konkursów wprowadzono szereg ułatwień poprzez np. zmianę zasad oceny wniosków czy zmniejszenie wymaganej wartości projektów. Minimalne wartości wartość projektów to obecnie:

 • 1.1.1 dla MŚP -   1 mln PLN
 • 1.1.1 dla dużych - 5 mln PLN
 • 1.2 - 0,8 mln PLN do 1,5 mln (w zależności od programu)

Przykładowe koszty kwalifikowane:

 • koszty wynagrodzeń
 • koszty aparatury naukowo-badawczej i wartości niematerialnych i prawnych
 • koszty budynków i gruntów
 • koszty podwykonawstwa (np. podzlecenie części prac merytorycznych jednostce naukowo-badawczej)
 • koszty operacyjne związane z realizacją projektu (np. materiały, sprzęt laboratoryjny, koszty promocji, koszty audytu)
 • koszty pośrednie

Intensywność wsparcia:

70% badania przemysłowe, a w przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników badań 80%

45% prace rozwojowe, a w przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników prac 60%

70% badania przemysłowe, a w przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników badań 80%

45% prace rozwojowe, a w przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników prac 60%

60% badania przemysłowe, a w przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników badań 75%

35% prace rozwojowe, a w przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników prac 50%

50% badania przemysłowe, a w przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników badań 65%

25% prace rozwojowe, a w przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników prac 40%

więcej informacji na stronach NCBR

Jako firma z ponad 10-cio letnim doświadczeniem w tworzeniu projektów oferujemy doradztwo w zakresie oceny możliwości uzyskania dofinansowania na realizację Państwa idei związanych zbadaniami nad opracowaniem nowych rozwiązań o charakterze produktowym bądź procesowym. Do Państwa dyspozycji oddajemy doświadczonego konsultanta dostępnego pod nr 0 507 975 220 - ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY