Bon na innowacje w MSP 31.08.2015-30.12.2015

W dniu 31.07.2015 ogłoszony został konkurs z działania 2.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa mogą otrzymać wsparcie na:

  • zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego
  • zakup od wykonawcy usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, o ile będzie towarzyszyła usłudze, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. (max 15% kosztów projektu)
  • koszt materiałów pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi, polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. (max 15% kosztów projektu)

Wykonawcą usług  o których mowa powyżej, muszą być być jednostki naukowe z przyznaną kategorią naukową A+, A lub B.

Minimalna wartość projektu: 60.000,00 PLN
Maksymalna wartość projektu: 400.000,00 PLN
Maksymalne dofinansowanie:
- przedsiębiorstwa mikro i małe: 80%
- przedsiębiorstwa średnie: 70%

Dofinansowanie udzielane jest w ramach pomocy de minimis.