wnioski o dofinansowanie

Gwarantujemy, że przygotujemy i skompletujemy dla Ciebie dokumentację aplikacyjną, która spełni wszystkie wymogi formalne. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami to najważniejszy krok na drodze do pozyskania funduszy na realizację Twoich planów inwestycyjnych. Dobrze przygotowany wniosek jest podstawą ubiegania się o środki finansowe i musi zawierać szereg informacji wymaganych przez daną instytucję finansującą m.in. opis planowanej inwestycji, harmonogram rzeczowo-finansowy, prognozę finansową a także niezbędne załączniki. Zaakceptowaną przez Ciebie, kompletną dokumentację aplikacyjną składamy w Twoim imieniu w odpowiedniej instytucji przyznającej środki finansowej.