Grupa usług: dotacje

analiza źródeł finansowania

Nie musisz sam szukać źródeł finansowania inwestycji - dzwonić, pytać i tracić czas na analizowanie dostępnych na rynku funduszy, dotacji, pożyczek i kredytów - to my stale monitorujemy dla Ciebie dostępne źródła finansowania i na bieżąco informujemy Cię o możliwościach pozyskania kapitału na rozwój Twojej firmy. Naszą współpracę rozpoczynamy od weryfikacji Twoich planów inwestycyjnych i…
Czytaj więcej...

wnioski o dofinansowanie

Gwarantujemy, że przygotujemy i skompletujemy dla Ciebie dokumentację aplikacyjną, która spełni wszystkie wymogi formalne. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami to najważniejszy krok na drodze do pozyskania funduszy na realizację Twoich planów inwestycyjnych. Dobrze przygotowany wniosek jest podstawą ubiegania się o środki finansowe i musi zawierać szereg informacji wymaganych przez daną instytucję finansującą m.in.…
Czytaj więcej...

doradztwo w zakresie realizacji

Pozytywne rozpatrzenie wniosku i podpisanie umowy o dotację to tylko połowa sukcesu. Na etapie realizacji projektu mogą pojawić się pytania, na które trudno Ci będzie znaleźć odpowiedź w gąszczu zmieniających się przepisów i wytycznych. Może też pojawić się konieczność dokonania zmian w projekcie lub opracowania dokumentacji wymaganej na etapie realizacji projektu (np. sprawozdania czy wniosku…
Czytaj więcej...

zarządzanie i rozliczanie projektów

Rozliczanie projektów / zarządzanie projektami unijnymi to skomplikowany i pracochłonny proces. Otrzymałeś dotację i realizujesz projekt, ale zamiast dbać o rozwój biznesu monitorujesz wskaźniki, organizujesz przetargi, nadzorujesz realizację inwestycji porównując rzeczywistość z założeniami budżetu i umowy o dofinansowanie? Mamy dla Ciebie rozwiązanie - kompleksowe zarządzanie projektem możesz powierzyć naszym specjalistom. Zarządzanie projektem obejmuje koordynację i…
Czytaj więcej...