Tag Archives: premia technologiczna

Kredyt na innowacje technologiczne 15.02.2018-24.05.2018

Kredyt technologiczny 2018 już dostępny - Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił kolejny - czwarty już nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 3.2.2 PO IR. Przedsiębiorstwa sektora MSP mogą uzyskać dotację w postaci "premii technologicznej" w wysokości do 6 mln zł. "Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej…
Czytaj więcej...

Kredyt technologiczny 20.02.2017-29.03.2017

W dniu 16.01.2017 Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił trzeci konkurs na dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez przedsiębiorstwa w ramach Kredytu na innowacje technologiczne. Poniżej w skrócie najważniejsze informacje dotyczące tego konkursu: Jakie projekty mogą otrzymać wsparcie? Dofinansowanie może zostać przyznane projektom inwestycyjnym, które mają na celu wdrożenie innowacji technologicznej będącej wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorstwa lub…
Czytaj więcej...