projekty dofinansowane

NEXUM Sp. z o.o. realizuje projekt:

"Optymalizacja działalności przedsiębiorstwa w oparciu o rozwiązania TIK"

CELE PROJEKTU:

Celem jest optymalizacja kluczowych obszarów działania firmy oparciu o nowoczesne narzędzia IT celem lepszego dostosowania firmy do zmieniających się oczekiwań klientów.

PLANOWANE EFEKTY:

Dzięki usługom zwiększy się profesjonalizm działania i poprawi pozycja konkurencyjna na rynku. Zwiększy się wydajność /możliwości świadczenia zaawansowanych – prorozwojowych usług.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

108.000,00 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:

86.400,00 zł