Tag: analiza opłacalności

badania, opinie o innowacyjności

Każda innowacja powinna być poprzedzona rzetelną analizą planowanych zmian i oceną wymiernych i opartych o wiarygodne dane korzyści z jej wdrożenia. Nexum zajmuje się opracowywaniem analiz i ekspertyz dla sektora przedsiębiorstw, które dostarczają dowodów dla tworzonych innowacyjnych rozwiązań. Realizacją każdego opracowania zajmuje się zespół ekspertów specjalizujących się w danym zagadnieniu rynkowym, technologicznym i/lub społecznym. Opracowujemy…
Czytaj więcej...

Wsparcie projektów innowacyjnych i B+R

Wdrażanie innowacji - innowacyjnych rozwiązań o charakterze produktowym czy procesowym lub realizacja projektów badawczo-rozwojowych jest prawdziwym wyzwaniem dla przedsiębiorstwa. Zwłaszcza w sytuacji, gdy angażuje się do tego wyłącznie własne zasoby, które pierwszej kolejności odpowiedzialne są za realizację spraw związanych z bieżącą działalnością operacyjną przedsiębiorstwa. Może to powodować opóźnienia w realizacji projektu lub niską jakość wdrożenia…
Czytaj więcej...