Bon na innowacje 22.03.2018-22.11.2018

Bon na innowacje to działanie o zmienionej w 2018 roku formule, w ramach którego można uzyskać w 2018 roku dofinansowanie w ramach 2 etapów (badawczy + wdrożeniowy). Dzięki temu przedsiębiorcy mogą obecnie pozyskać środki nie tylko na koszty opracowania nowego produktu czy usługi ale również na wdrożenie nowego rozwiązania. Jest to kolejna możliwość pozyskania dotacji o charakterze typowo inwestycyjnym. Poza dodaniem II Etapu rozszerzono również katalog potencjalnych wykonawców I Etapu co może w wielu przypadkach ułatwić znalezienie odpowiedniego partnera naukowego.

Poniżej podstawowe informacje na temat działania.

bon na innowacje - etapy

I ETAP

Dofinansowanie projektów związanych z zakupem usługi polegającej na opracowaniu: nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, nowej lub znacząco ulepszonej technologii, nowego projektu wzorniczego, nowej lub znacząco ulepszonej usługi. Usługę przedsiębiorcy powinni zakupić w jednostce naukowej posiadającej przyznaną kategorię naukową A+, A lub B, lub od takich instytucji jak  spółki celowe i centra transferu technologii uczelni wyższych, przedsiębiorców posiadających status centrów badawczo-rozwojowych lub akredytowanych laboratoriów.

Projekty muszą się wpisywać w Krajowe Inteligentne Specjalizacje

  • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych to 60.000,00 zł
  • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych to 400.000,00 zł
  • dofinansowanie to 85% (pomoc de minimis)

Konkurs trwa do 22.11.2018 i został podzielony na 4 rundy. Złożone  wnioski  są oceniane na bieżąco - odrębnie dla każdej rundy. Terminy składania wniosków (rundy) to:

  • 22.3.2018 - 22.05.2018
  • 23.05.2018 - 22.07.2018
  • 23.07.2018 - 22.09.2018
  • 23.09.2018 - 22.11.2018

II ETAP

Przedsiębiorcy, którzy z sukcesem zakończyli realizację Etapu I mogą aplikować o środki na wdrożenie (dotacje inwestycyjne). Maksymalna kwota dotacji przeznaczonej na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych to 560.000,00 zł. Procent dofinansowania zależny od wielkości przedsiębiorstwa i miejsca realizacji projektu (zgodnie z mapą pomocy publicznej).

Składanie wniosków dla Etapu II trwa od 17.04.2018 do 04.01.2019

Wnioski przyjmuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Źródło: www.parp.gov.pl

Sprawdź naszą ofertę w zakresie wsparcia w pozyskiwaniu dotacji