Duży bon na Innowacje 10.03.2015 – 21.04.2015

Instytucja ogłaszająca konkurs: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Przedsiębiorstwa sektora MSP mogą ubiegać się o wsparcie na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji. Usługa ta może dodatkowo obejmować:

  1. Opracowanie
    • oceny potencjału i otoczenia funkcjonowania przedsiębiorcy,
    • planu rozwoju przedsiębiorcy na podstawie nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów lub technologii produkcji,
    • prognozy rynku nowego wyrobu, projektu wzorniczego lub znacząco ulepszonego wyrobu,
    • strategii wprowadzenia nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu do obrotu;
  2.  wdrożenie nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo znacząco ulepszonego wyrobu lub technologii produkcji.

Wykonawcą usługi mogą być jednostki naukowe.

Wielkość dofinansowania nie może przekroczyć 80% wydatków kwalifikowanych projektu. Maksymalna kwota dotacji to 50.000,00 zł

Więcej informacji na stronach PARP

źródło: www.parp.gov.pl