Tag: luka finansowa

Studium Wykonalności

Studium Wykonalności to rozbudowana wersja Biznes Planu. Przygotowujemy je zazwyczaj dla większych projektów inwestycyjnych (infrastruktura, transport, kultura itp.) realizowanych najczęściej przez jednostki sektora finansów publicznych i organizacje a rzadziej przez przedsiębiorców. Studium Wykonalności zawiera zwykle dodatkowe elementy takie jak przykładowo.: analizy specyficzne dla danego sektora rozbudowane analizy instytucjonalne rozbudowane analizy techniczne analiza wrażliwości analiza ryzyka…
Czytaj więcej...