Nowe zasady konkursu w ramach działania „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”

Do 28.02.2018 można składać wnioski o dofinansowanie w ramach kolejnych z działania 2.3.1 PO IG. Celem konkursu jest wsparcie MŚP w procesie opracowania i wdrożenia innowacji produktowych lub procesowych o charakterze technologicznym realizowanych w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

W stosunku do poprzednich konkursów zwiększono do 500 tyś zł kwoty wydatków kwalifikowalnych, jakie mogą zostać dofinansowane (70% dotacji) w ramach jednego projektu. Wprowadzono również nową możliwość aplikowania w projekcie o wydatki o charakterze typowo inwestycyjnym, związanym z wdrożeniem danego produktu lub procesu. Maksymalna kwota wydatków na wdrożenie nie może przekraczać 1 mln zł, a dofinansowanie udzielane będzie zgodnie z mapą pomocy regionalnej (maksymalnie do 70%).

Tworzy to kolejną możliwość pozyskania środków na cele inwestycyjne dla przedsiębiorców.

Nasi konsultanci służą wsparciem przy ocenie możliwości pozyskania dofinansowania, jak również przy opracowaniu wniosku wraz z załącznikami. Zapraszamy do kontaktu z naszą infolinią 0 801 500 015 lub bezpośrednio z ekspertami pod nr 0 570 975 220

źróło:PARP