Wsparcie na wdrożenie CSR 11.01.2016-08.02.2016

W dniu 14.12.2015 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła III konkurs na udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR.

O dofinansowanie działań mogą starać się wyłącznie Mikro Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, które mają siedzibę w jednych z niżej wymienionych województw:

 • podlaskie
 • opolskie
 • warmińsko-mazurskie
 • łódzkie
 • świętokrzyskie

Dofinansowanie (pomoc de minimis) wynosi 70% kosztów kwalifikowanych projektu jednak nie więcej niż 100.000 zł.
Wnioski można składać od 11.01.2016 do 08.02.2016.

Co to jest CSR i czego może dotyczyć projekt?
CSR (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu) jest koncepcją zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swojej działalności uwzględniają interesy społeczne, oddziaływanie na środowisko, oraz relacje z różnymi grupami interesariuszy. Strategia CSR przedsiębiorstwa obejmuje co do zasady 5 kluczowych dziedzin, jednak dofinansowanie w ramach projektu można otrzymać na działania w następujących obszarach:

 • relacje z pracownikami
 • środowisko
 • zaangażowanie społeczne.

Dotychczas mieliśmy przyjemność pracować przy projektach, które obejmowały całościową strategię działalności firmy. Jeden z przygotowanych przez naszych konsultantów projekt otrzymał najwyższą ilość punktów ze wszystkich wniosków złożonych w ramach I i II konkursu. Firma, która go wdrożyła może poszczycić się nagrodą otrzymaną w ramach VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach - „Firma odpowiedzialna w biznesie".
Dzięki pomocy ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przedsiębiorcy mogą m.in.:

 • stworzyć strategię zarządzania uwzględniającą standardy Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
 • zrealizować działania inwestycyjne związane z poprawą BHP
 • zrealizować działania inwestycyjne związane ze zwiększeniem efektywności materiałowej i energetycznej / zmniejszeniem oddziaływania na środowisko naturalne
 • podjąć działania w zakresie modyfikacji produktów/usług bądź wprowadzenie ekoproduktów,
 • wdrożyć i certyfikować systemy zarządzania w tym zarządzania środowiskowego typu ISO 14001, EMAS, )
 • wdrożyć nowoczesne narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi (np. opracować profesjonalne opisy stanowisk pracy, systemy motywacyjne, systemy ocen okresowych, regulaminy pracy czy wynagradzania)
 • zaprojektować i wdrożyć nowe standardy w relacjach z personelem (stworzyć kodeks etyczny, wprowadzić elastyczne formy zatrudnienia, wdrożyć standardy jak OHSAS 18001, podjąć działania prowadzące do uzyskania certyfikatów i nagród CSR jak np. Przedsiębiorstwo „Fair Play”
 • uporządkować działania w zakresie zaangażowania społecznego
 • wdrożyć standardy raportowania CSR
 • wdrożyć nowe standardy współpracy z dostawcami, klientami, działania m.in. z zakresu zrównoważonego łańcucha dostaw

... i wiele innych, zależnie od rzeczywistych potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa.

Informacje o konkursie dostępne są na stronach PARP pod adresem http://csr.parp.gov.pl/index/index/2268

Serdecznie zapraszamy do konsultacji projektów i współpracy. Do Państwa dyspozycji oddajemy kompetentnych konsultantów, wpisanych na prowadzoną przez PARP listę doradców CSR mogących świadczyć usługi doradcze w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” finansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Konkurs o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR - nabór III, którego organizatorem jest POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI jako Instytucja Realizująca dla projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy działając na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. Nr 226 poz. 1651, z późn. zm.),