Dotacje na “innowacje w MSP” woj. śląskie 29.12.2017-28.02.2018

Od 29.12.2017 można składać wnioski na dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa na terenie województwa Śląskiego.

Typy projektów na które można otrzymać dofinansowanie:

Wspierane będą projekty obejmujące wprowadzenie na rynek nowego innowacyjnego produktu/usługi lub innowacyjnego procesu. Poprzez innowacyjność rozumiane jest stosowanie danego produkty/usługi/procesu na terenie województwa śląskiego nie dłużej niż 3 lata.

Poziom oraz kwoty dofinansowania:

Minimalna wartość wsparcia: 100.000,00 zł
Maksymalna wartość wsparcia: 3.000.000,00 zł
Poziom dofinansowania:
-   35% średnie przedsiębiorstwa,
-   45% mikro i małe przedsiębiorstwa
-   50% usługi doradcze

Koszty podlegające dofinansowaniu:

- zakup nowych środków trwałych (np. maszyny, urządzenia)
- zakup wartości niematerialnych i prawnych (np. licencje, oprogramowanie)
- koszty nabycia nowych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu finansowego
- koszty usług doradczych związanych z realizacją projektu - maksymalnie 5% wartości kosztów inwestycji
- koszty promocji (np. udział w targach, reklama w mediach) - maksymalnie 10% wartości kosztów inwestycji

UWAGA: nie można otrzymać dofinansowania do zakupu nieruchomości, robót i materiałów budowlanych oraz używanych środków trwałych.

!

Mimo, że do ostatecznego terminu składania wniosków pozostało trochę czasu zachęcamy do rozpoczęcia prac nad projektem jak najszybciej. Kryteria wyboru projektów zostały ustawione na bardzo wysokim poziomie. Mając jednak odpowiednią ilość czasu możemy popracować nad założeniami projektu tak, aby zwiększyć szanse na pozyskanie dotacji.

Od ponad 10-lat skutecznie wspieramy śląskich przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania dotacji - sprawdź nas !

KONTAKT Z KONSULTANTEM W SPRAWIE DZIAŁANIA 3.2 RPO WSL: 0 570 975 220

 

analiza źródeł finansowaniaprzygotowanie wnioskurealizacja projektówrozliczanie wniosków