Dotacje na badania i rozwój

Działalność badawczo-rozwojowa to jeden z ważniejszych obszarów aktywności przedsiębiorstw, które w bieżącym okresie programowania otrzymają największe wsparcie. Projekty badawczo rozwojowe przedsiębiorstw mogą otrzymać nawet do 80% bezzwrotnych dotacji. Poza dofinansowaniem udzielanym bezpośrednio przedsiębiorcom wiele działań skierowanych jest również na wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu oraz zaplecza badawczego w jednostkach naukowych, które będą świadczyć usługi na rzecz przedsiębiorstw.

Główne źródła finansowania w formie dotacji bezpośrednich to Regionalne Programy Operacyjne oraz Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.

Przykładowe działania:

- projekty badawcze realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa wpisujące się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje - w prawie każdym z Regionalnych Programów Operacyjnych znaleźć można działanie (zazwyczaj w ramach I osi priorytetowej), w ramach którego wspierane są projekty badawcze oraz rozbudowa zaplecza B+R przedsiębiorstw np. działanie 1.2 RPO województw małopolskiego, mazowieckiego czy śląskiego

- działanie 1.1.1 PO IR - projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorstwa

- działanie 1.1.2 PO IR - „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”

- działanie 1.2 PO IR - Sektorowe programy B+R służy wsparciu realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki.

- Bon na innowacje w MSP - finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług)

Poza działaniami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej ważnym źródłem wsparcia projektów badawczych jest program HORIZON 2020, w ramach którego również przewidziano działania skierowane bezpośrednio dla przedsiębiorstw.

 

Powyżej przedstawiono jedynie część możliwości wsparcia w postaci preferencyjnych źródeł finansowania jakie oferowane są na rynku. Aby znaleźć dofinansowanie adekwatne do swoich potrzeb należy przeanalizować 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, 7 Krajowych Programów Operacyjnych oraz pozostałe minimum kilkanaście innych funduszy i programów. Nasi konsultanci  robią to na bieżąco, dzięki czemu Ty nie musisz tracić czasu i możesz mieć pewność, że pod uwagę będą brane wszystkie dostępne opcje. Zapraszamy do kontaktu.

 

Aktualne konkursy

Nasza oferta

  • analiza źródeł finansowania

    Nie musisz sam szukać źródeł finansowania inwestycji - dzwonić, pytać i tracić czas na analizowanie...
  • wnioski o dofinansowanie

    Gwarantujemy, że przygotujemy i skompletujemy dla Ciebie dokumentację aplikacyjną, która spełni wszystkie wymogi formalne. Przygotowanie...
  • doradztwo w zakresie realizacji

    Pozytywne rozpatrzenie wniosku i podpisanie umowy o dotację to tylko połowa sukcesu. Na etapie realizacji...