Szybka Ścieżka 2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosi kolejne konkursy z działania 1.1.1 POIR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (szybka ścieżka). W ramach konkursów dofinansowanie uzyskać mogą projekty B+R realizowane w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Poniżej najważniejsze informacje

Konkurs 1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” MŚP

 • Konkurs dedykowany dla firm sektora MSP
 • Minimalna wartość projektu: 1 mln zł
 • Składanie wniosków: 16.08.2018 – 14.12.2018
 • Ocena wniosków: 90 dni od zamknięcia etapu naboru
 • Dofinansowanie badań przemysłowych 60% do 80% (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i wykorzystania premii za szerokie rozpowszechnianie wyników badań)
 • Dofinansowanie prac rozwojowych 35% do 60% (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i wykorzystania premii za szerokie rozpowszechnianie wyników badań)
 • Dofinansowanie prac przedwdrożeniowych 90% (pomoc de minimis)
 • Dofinansowanie usług doradczych 50%

Konkurs 1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” duże przedsiębiorstwa i konsorcja przedsiębiorstw

 • Konkurs dedykowany dla dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów przedsiębiorstw
 • Minimalna wartość projektu: 5 mln zł w przypadku projektów realizowanych samodzielnie oraz 10 mln zł w przypadku konsorcjów
 • Składanie wniosków: 03.09.2018 – 30.11.2018
 • Ocena wniosków: 90 dni od zamknięcia etapu naboru
 • Dofinansowanie badań przemysłowych 50% do 80% (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i wykorzystania premii za szerokie rozpowszechnianie wyników badań)
 • Dofinansowanie prac rozwojowych 25% do 60% (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i wykorzystania premii za szerokie rozpowszechnianie wyników badań)
 • Dofinansowanie prac przedwdrożeniowych 90% (pomoc de minimis)
 • Dofinansowanie usług doradczych 50%

Zapraszamy do współpracy. Nasi eksperci ocenią potencjalne szanse Państwa pomysłu, doradzą jakie działania i koszty należy dodatkowo zaplanować aby  projekt był łatwiejszy w realizacji i rozliczeniu, przygotują wniosek i pomogą trakcie jego oceny. Dzięki dużemu zaangażowaniu merytorycznemu w projekty naszych Klientów mamy bardzo wysoką skuteczność aplikowania (za 2017 rok skuteczność na poziomie 99,28%).

Sprawdź naszą ofertę w zakresie opracowania wniosków na dotacje unijne.