informatyzacja przedsiębiorstw – śląskie

informatyzacja baner

O okresie 07.08.2018 - 18.09.2018 można składać wnioski o dofinansowanie projektów związanych z szeroko rozumianą informatyzacja przedsiębiorstw.

Typy projektów:

Zgodnie z regulaminem konkursu dostępnym na stronach Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości "Wnioskodawcy będą mogli prowadzić zarządcze, operacyjne oraz pomocnicze procesy biznesowe w oparciu o najnowsze rozwiązania informacyjno-komunikacyjne, dzięki czemu nastąpi automatyzacja oraz optymalizacja m.in. zawierania kontraktów, przesyłania dokumentów, pozyskiwania nowych kontaktów, planowania, zarządzania informacją, zasobami, finansami oraz sprzedaży. Wspierane będą inwestycje, w wyniku których Wnioskodawcy będą mogli prowadzić sprzedaż produktów i usług w Internecie, świadczyć e-usługi, współpracować z innymi przedsiębiorstwami
w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne oraz implementować lub modernizować pozostałe procesy biznesowe przy wykorzystaniu TIK. Wspierane przedsięwzięcia muszą prowadzić do zastosowania rozwiązań TIK wpisujących się co najmniej w jeden z następujących modeli: B2B, B2C, B2E, C2C.

Koszty kwalifikowalne :

  • koszty nabycia środków trwałych - sprzętu informatycznego
  • koszty nabycia nowych wartości niematerialnych i prawnych
  • koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu finansowego
  • koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych (max 10%)
  • koszty wynagrodzeń, w przypadku personelu zaangażowanego w wytworzenie środka trwałego/wartości niematerialnej i prawnej
  • Koszty szkoleń związanych z realizacją projektu w zakresie zastosowania narzędzi  TIK w przedsiębiorstwie (max 10%)
  • pozostałe koszty kwalifikowalne (koszty infrastruktury udostępnionej w technologii chmury obliczeniowej, koszty usług związanych z kolokacją, konfiguracją, parametryzacją, migracją danych, skalowaniem, optymalizacją systemu, usługi związane z hostingiem) (max 10%)

Dofinansowanie:

  • zakup /leasing środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz koszty wynagrodzeń: 35% (średnie firmy), 45% mikro i małe przedsiębiorstwa
  • usługi doradcze i szkolenia: 50%

Ograniczenia:

Minimalna kwota dofinansowania projektu: 50.000 zł

Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 500.000 zł

W ostatnim naborze (w 2015 roku) ponad 200 firm otrzymało wsparcie na projekty o wartości od ok. 150 tyś do ok 1.800 tyś zł. W tym konkursie pozyskaliśmy dla naszych Klientów dofinansowanie do 6 projektów o łącznej wartości prawie 7,5 mln zł.

Zapraszamy do współpracy! Przed podpisaniem umowy wspólnie ocenimy na ile Państwa pomysł ma szanse na uzyskanie dofinansowania i czy jest możliwość jego ewentualnej modyfikacji zgodnie z kryteriami wyboru projektów. Dzięki temu zwiększają Państwo poziom pewności, że projekt zostanie pozytywnie oceniony i wybrany do dofinansowania.

 

źródła informacji o konkursie: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości