Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej – województwo śląskie

baner920x200-informatyzacja-v0206 grudnia 2016 w województwie śląskim zakończył się nabór wniosków na dofinansowanie projektów inwestycyjnych związanych z szeroko rozumianą informatyzacją przedsiębiorstw. Złożono 489 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 125,5 mln zł co stanowi około 186% alokacji przeznaczonej na konkurs.

Wobec dużego zainteresowania konkursem warto się już dziś zainteresować kolejnym, którego ogłoszenie planowane jest w czerwcu/lipcu 2017. Odpowiednio wczesne rozpoczęcie prac nad projektem pozwoli na jego odpowiednie dopracowanie i uzyskanie większej ilości punktów z oceny merytorycznej.

Zgodnie z Uszczegółowieniem do RPO w ramach realizowanych projektów można uzyskać dotację na nabycie narzędzi informatycznych, które będą wspierać prowadzenie biznesu, zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i na zewnątrz - wspierane będą inwestycje, w wyniku których przedsiębiorstwa z kategorii MŚP będą mogły prowadzić sprzedaż produktów i usług w Internecie (np. e-sklepy), świadczyć e-usługi, współpracować z innymi przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne (np. B2B, B2C, C2C) oraz implementować lub modernizować pozostałe procesy biznesowe (np. B2E, ERP, CRM, MES, APS, Marketing automation itp.) przy wykorzystaniu TIK.

Jest to więc bardzo szeroki zakres działań, które można będzie realizować. Również rozszerzony jest katalog kosztów jakie można ponosić w ramach projektu. Oprócz standardowych kosztów zakupu lub leasingu wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych, w ramach kosztów kwalifikowanych znalazły się również koszty doradztwa, wynagrodzenia oraz koszty promocji.

Zapraszamy do współpracy zarówno firmy, które mają już ustalone potrzeby w zakresie informatyzacji jak i te, które oczekują wsparcia/doradztwa w zakresie możliwości wdrożenia w ich działalności nowych rozwiązań, które pozwolą lepiej realizować ich cele gospodarcze. NEXUM współpracuje z wiodącymi dostawcami oprogramowania zarówno gotowego jak i tworzonego na zamówienie.

Oferujemy pełne wsparcie dla przedsiębiorstw, które oczekują wyłącznie przygotowania wniosku o dofinansowanie jak i tych, które oczekują bardziej kompleksowego wsparcia, (począwszy od diagnozy potrzeb, poprzez dobór rozwiązań i ich wykonawców, opracowanie dokumentacji konkursowej, wsparcie doradcze przy wdrażaniu i rozliczaniu)

Minimalny poziom dotacji o jaki można się ubiegać to 50 tyś zł a maksymalny 500 tyś zł.