Projekty Badawcze 2017

Trwają konkursy z działań  1.1.1 (szybka ścieżka) i 1.2 (sektorowe programy B+R) Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ogłoszone przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Przedsiębiorstwa mogą składać wnioski o dofinansowanie badań w ramach następujących konkursów:

 • 1.1.1 PO IR (szybka ścieżka dla MŚP) - składanie wniosków do 30.06.2017
 • 1.1.1 PO IR (szybka ścieżka dla dużych przedsiębiorstw) - składanie wniosków do 30.06.2017
 • 1.2 PO IR (INNOCHEM - sektor chemiczny) - składanie wniosków do 28.04.2017
 • 1.2 PO IR (InnoNeuroPharm - sektor farmaceutyczny) - składanie wniosków do 07.04.2017
 • 1.2 PO IR (Innowacyjny Recycling - sektor recyclingu surowców mineralnych i drewna) - składanie wniosków do 21.04.2017
 • 1.2 PO IR (WoodINN - sektor leśno-drzewny i meblarski) - składanie wniosków do 28.04.2017

Ponadto w kolejnych miesiącach ogłaszane będą kolejne programy sektorowe jak GAMEINN (sektor produkcji gier wideo), PBSE ( sektor elektroenergetyczny), INNOSBZ (sektor systemów bezzałogowych), INNOSTAL (sektor stalowy), IUSER (sektor elektroniki, teleinformatyki i technik informacyjnych)

Minimalne wartości wartość projektów:

 • 1.1.1 dla MŚP -  2 mln PLN
 • 1.1.1 dla dużych - 12 mln PLN
 • 1.2 - 0,8 mln PLN do 1,5 mln (w zależności od programu)

Przykładowe koszty kwalifikowane:

 • koszty wynagrodzeń
 • koszty aparatury naukowo-badawczej i wartości niematerialnych i prawnych
 • koszty budynków i gruntów
 • koszty podwykonawstwa (np. podzlecenie części prac merytorycznych jednostce naukowo-badawczej)
 • koszty operacyjne związane z realizacją projektu (np. materiały, sprzęt laboratoryjny, koszty promocji, koszty audytu)
 • koszty pośrednie

Intensywność wsparcia:

70% badania przemysłowe, a w przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników badań 80%

45% prace rozwojowe, a w przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników prac 60%

70% badania przemysłowe, a w przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników badań 80%

45% prace rozwojowe, a w przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników prac 60%

60% badania przemysłowe, a w przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników badań 75%

35% prace rozwojowe, a w przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników prac 50%

50% badania przemysłowe, a w przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników badań 65%

25% prace rozwojowe, a w przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników prac 40%

więcej informacji na stronach NCBR

Jako firma z ponad 10-cio letnim doświadczeniem w tworzeniu projektów oferujemy doradztwo w zakresie oceny możliwości uzyskania dofinansowania na realizację Państwa idei związanych zbadaniami nad opracowaniem nowych rozwiązań o charakterze produktowym bądź procesowym. Do Państwa dyspozycji oddajemy doświadczonego konsultanta dostępnego pod nr 0 507 975 220 - ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY