Baza wiedzy

Badania przemysłowe i prace rozwojowe 04.05.2015-31.12.2015

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów badawczych i rozwojowych prowadzonych przez Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa. Minimalna wartość projektu: 2 mln PLN Maksymalna wartość dofinansowania : 20 mln PLN / 15 mln PLN Badania przemysłowe / prace rozwojowe muszą być prowadzone w obszarze Krajowych Inteligentnych Specjalizacji Przykładowe koszty kwalifikowane: koszty…
Czytaj więcej...

Duży bon na Innowacje 10.03.2015 – 21.04.2015

Instytucja ogłaszająca konkurs: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Przedsiębiorstwa sektora MSP mogą ubiegać się o wsparcie na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji. Usługa ta może dodatkowo obejmować: Opracowanie oceny potencjału i otoczenia funkcjonowania przedsiębiorcy, planu rozwoju przedsiębiorcy na podstawie nowych…
Czytaj więcej...

Szwajcaria wsparła 156 projektów CSR realizowanych przez polskie firmy.

Miło nam poinformować, że projekt przygotowany przez naszych konsultantów dla firmy Opinion Strefa Druku z Gliwic uzyskał 187,5 pkt i był najlepiej ocenionym pomysłem na wdrożenie strategii CSR spośród wszystkich wniosków złożonych ramach obydwu edycji kursów. Przedsiębiorstwo Opinion Strefa Druku Sp. z o.o. otrzymało wyróżnienie w kategorii "firma odpowiedzialna społecznie" podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.  …
Czytaj więcej...

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego zatwierdzony przez Komisję Europejską

Unijna Komisarz ds. Polityki Regionalnej - Corina Cretu złożyła podpis pod dokumentem Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. To oznacza, że po wielomiesięcznych pracach nad dokumentem i fazie konsultacyjnej, podczas której przeanalizowano kilkaset uwag wysłanych w trybie roboczym pomiędzy zespołem negocjacyjnym a Komisją, zatwierdzony został o przez Komisję Europejską ostateczny kształt Programu Regionalnego…
Czytaj więcej...