Tag Archives: dotacje dla MSP

dotacje na wdrożenie wyników prac B+R w MSP 31.08.2015-30.09.2015

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów dotyczących wdrożenia prac B+R (realizowanych samodzielnie przez przedsiębiorstwo bądź na jego zlecenie) prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych/znacząco ulepszonych produktów/usług. O dofinansowanie mogą starać się wyłącznie Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa. Koszty kwalifikowalne: Koszty inwestycji związanej z wdrożeniem nowego produktu/usługi w tym:  nabycie nieruchomości (max 10%…
Czytaj więcej...