Fundusze Unijne 2021-2027

W budżecie na lata 2021-2027 Polsce przypadnie około 76 mld euro w tym:

  • 72,2 miliarda euro z polityki spójności
  • 3,8 mld euro z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

Podobnie jak w poprzedniej perspektywie finansowej polityka spójności będzie realizowana za pomocą programów ogólnopolskich (ok 60% środków) oraz regionalnych.

Programy krajowe będą zbliżone do tych które obowiązywały w latach 2014-2020. Nad programami regionalnymi trwają prace na szczeblach poszczególnych województw. Pierwszych konkursów można spodziewać się dopiero w pierwszej połowie 2022 roku.

Planowany podział środków  na regiony przedstawia mapa (źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej)

Więcej informacji na temat nowej perspektywy finansowej dostępne tutaj.

Będziemy na bieżąco informować o postępach w uzgadnianiu szczegółów poszczególnych programów oraz planach ogłoszenia pierwszych konkursów.