Fundusz Odbudowy

Krajowy Plan Odbudowy

Fundusz Odbudowy jest odpowiedzią Unii Europejskiej na nowe zagrożenia i wyzwania, jakie spowodowała pandemia.

Ma dwa główne cele:

  • odbudowę i przywracanie odporności gospodarek UE na ewentualne kryzysy,
  • przygotowanie na przyszłe, nieprzewidziane okoliczności.

 

Największą częścią Funduszu Odbudowy jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach którego Polsce przypadnie ponad 23,9 mld euro dotacji i ponad 34,2 mld euro pożyczek

Krajowy Plan Odbudowy to dokument, w którym określono cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski, które będą realizowane dzięki środkom z Funduszu Odbudowy. Zgodnie z propozycją podziału fundusze będą inwestowane w pięciu obszarach:

  • odporność i konkurencyjność gospodarki – 18,6 miliarda złotych,
  • zielona energia i zmniejszenie energochłonności – 28,6 miliarda złotych,
  • transformacja cyfrowa – 13,7 miliarda złotych,
  • dostępność i jakość ochrony zdrowia – 19,2 miliarda złotych,
  • zielona i inteligentna mobilności – 27,4 miliarda złotych.

Po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską środki będą dostępne prawdopodobnie nie wcześniej niż w II kwartale 2021.  O szczegółach i możliwościach uzyskania wsparcia w ramach programu będziemy na bieżąco informować.

Więcej informacji o Krajowym Planie odbudowy dostępne tutaj