Dotacje dla rozwoju Zasadniczej Szkoły Zawodowej Izby Rzemieślniczej w Rybniku

Miło nam poinformować,  że nasze starania o pozyskanie wsparcia dla rozwoju Szkoły Zawodowej Izby Rzemieślniczej w Rybniku zakończyły się sukcesem.  W dniu 05.12.2017 Urząd Marszałkowski opublikował wyniki konkursu z działania 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, zgodnie z którą Szkole została przyznana dotacja w wysokości 2,3 mln zł na realizację projektu p.n. „Rozbudowa infrastruktury poprzez remont i wyposażenie zabytkowego budynku dawnej apteki w kompleksie szpitalnym Juliusz w Rybniku na potrzeby sal praktycznej nauki zawodu Zasadniczej Szkoły Zawodowej Izby Rzemieślniczej w celu podniesienia jakości kształcenia zawodowego zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy zgłaszanym przez pracodawców.”

Jest to projekt komplementarny z obecnie realizowanym obecnie projektem z działania 11.2.3. „Wsparcie szkolnictwa zawodowego” p.n.  "Kompetentni w zawodzie" - program rozwojowy Zasadniczej Szkoły Zawodowej Izby Rzemieślniczej w Rybniku.

Korzystanie z Funduszy Unijnych to kompleksowe wsparcie dla szkolnictwa zawodowego w Regionie – z jednej strony zapewni nowoczesne i doskonale wyposażone zaplecze do praktycznej nauki zawodu,  a z drugiej realizację dodatkowych specjalistycznych kursów i szkoleń oraz dodatkowych praktyk  dla uczącej się młodzieży. Docelowo działania te mogą się przyczynić do poprawy pozycji absolwentów na rynku pracy umożliwiając im lepszy start.

 

Dodatkowe informacje o realizowanym projekcie "miękkim" dostępne są na stronie Internetowej Szkoły