Bon na cyfryzację – 85% dofinansowania

Już we wrześniu 2021 PARP ogłosi nowy konkurs w ramach działania „Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację”. Budżet konkursu wynosi 110 mln PLN. Wsparcie finansowe skierowane jest do MŚP i obejmuje realizację projektów przyczyniających się do zwiększenia wykorzystania technologii cyfrowych.

Zakres kosztów:

  • Prace programistyczne,
  • Licencje oprogramowania,
  • Usługi doradcze niezbędne do wdrożenia rozwiązań cyfrowych,
  • Środki trwałe niezbędne do wdrożenia cyfryzacji i dostosowania modelu działalności firmy w wyniku pandemii COVID-19.

Nabór wniosków będzie trwać do20 września 2021 do 20 października 2021.

Pomoc w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych stanowi pomoc de minimis.

Wysokość dofinansowania w ramach pomocy de minimis to aż 85 %.

Wartość projektu musi być nie mniejsza niż 60 tyś i nie większa niż 300 tyś zł

Istnieje możliwość uzyskania zaliczki na poczet realizacji projektu (do 90% kwoty przyznanej dotacji). Innym znacznym ułatwieniem będzie rozliczanie dotacji w formie ryczałtu.

W ramach współpracy możemy zaoferować Państwu zarówno kompleksową pomoc w cyfryzacji przedsiębiorstwa jak i wsparcie w samym pozyskaniu finansowania.

Nasze usługi obejmują m.in:

  • audyt potrzeb w zakresie cyfryzacji przedsiębiorstwa
  • wypracowanie całościowej koncepcji cyfryzacji przedsiębiorstwa
  • pomoc w doborze najlepszych narzędzi / systemów
  • pomoc nawiązaniu kontaktów z dostawcami oprogramowania
  • opracowanie wniosku o dofinansowanie
  • pomoc w rozliczeniu dotacji

Zapraszamy do współpracy!