Baza wiedzy

Fundusze Norweskie – 1,5 mln EURO dla naszego Klienta

W kwietniu 2015 zakończono ocenę wniosków złożonych w ramach konkursu "Innowacje w zakresie zielonych technologii" finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (Fundusze Norweskie). Wśród pozytywnie ocenionych znalazł się projekt opracowany dla naszego Klienta, w ramach którego otrzyma on wsparcie w wysokości maksymalnej dopuszczalnej pomocy tj 1.500.000 EURO. Do podziału w ramach tego konkursu było…
Czytaj więcej...

Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej 07.05.2015-22.06.2015

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na realizację projektów, które obejmują prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw (MSP + duże) Minimalna wartość projektu: MSP - 5 mln PLN Duże - 20 mln PLN Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln EURO Wszystkie projekty muszą być…
Czytaj więcej...

Badania przemysłowe i prace rozwojowe 04.05.2015-31.12.2015

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów badawczych i rozwojowych prowadzonych przez Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa. Minimalna wartość projektu: 2 mln PLN Maksymalna wartość dofinansowania : 20 mln PLN / 15 mln PLN Badania przemysłowe / prace rozwojowe muszą być prowadzone w obszarze Krajowych Inteligentnych Specjalizacji Przykładowe koszty kwalifikowane: koszty…
Czytaj więcej...

Duży bon na Innowacje 10.03.2015 – 21.04.2015

Instytucja ogłaszająca konkurs: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Przedsiębiorstwa sektora MSP mogą ubiegać się o wsparcie na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji. Usługa ta może dodatkowo obejmować: Opracowanie oceny potencjału i otoczenia funkcjonowania przedsiębiorcy, planu rozwoju przedsiębiorcy na podstawie nowych…
Czytaj więcej...