Tag Archives: źródła ciepła

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii 10.07.2015-14.09.2015

W dniu 09.07.2015 ogłoszony został konkurs dla przedsiębiorstw produkujących/sprzedających ciepło. Dofinansowanie w wysokości do 30% kosztów kwalifikowanych otrzymają projekty w największym stopniu przyczyniające się do zmniejszenia emisji CO2. Wsparcie dotyczy działań polegających na modernizacji lub wymianie istniejących źródeł ciepła wraz z modernizacją procesu spalania lub zastosowaniem innego nośnika energii (np. spalanie gazu, oleju lub biomasy…
Czytaj więcej...