Tag Archives: wdrożenie

Nowe zasady konkursu w ramach działania „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”

Do 28.02.2018 można składać wnioski o dofinansowanie w ramach kolejnych z działania 2.3.1 PO IG. Celem konkursu jest wsparcie MŚP w procesie opracowania i wdrożenia innowacji produktowych lub procesowych o charakterze technologicznym realizowanych w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. W stosunku do poprzednich konkursów zwiększono do 500 tyś zł kwoty wydatków kwalifikowalnych, jakie mogą zostać dofinansowane…
Czytaj więcej...