Tag Archives: opisy stanowisk

Wsparcie na wdrożenie CSR 11.01.2016-08.02.2016

W dniu 14.12.2015 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła III konkurs na udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR. O dofinansowanie działań mogą starać się wyłącznie Mikro Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, które mają siedzibę w jednych z niżej wymienionych województw: podlaskie opolskie warmińsko-mazurskie łódzkie świętokrzyskie Dofinansowanie (pomoc de minimis) wynosi 70% kosztów kwalifikowanych projektu jednak nie więcej niż…
Czytaj więcej...