Tag Archives: MSUS

Rejestr Usług Rozwojowych

W ramach nowej perspektywy finansowej system dystrybucji środków unijnych na szkolenia dla przedsiębiorców, pracowników i osób dorosłych chcących podnieść swoje kwalifikacje będzie oparty na podejściu popytowym. Firmy szkoleniowe i doradcze, które będą chciały prowadzić szkolenia i inne działania rozwojowe finansowane z Regionalnych Programów Operacyjnych oraz z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój będą musiały uzyskać wpis…
Czytaj więcej...